Zwrot VAT z paragonów za paliwo - Zwroit VAT z faktur za paliwo i autostrady

Skutecznie od 16 lat świadczymy następujące usługi :

Zwrot VAT z Polski dla firm zagranicznych.
Zwrot VAT z krajów Unii dla firm zagranicznych.
Zwrot VAT za paliwo dla zagranicznych firm transportowych


Każda firma z siedzibą w kraju UE, spełniająca wymogi formalno-prawne, może ubiegać się o zwrot podatku VAT krajów Unii innych niż kraj jej siedziby.

Jeżeli Wasza firma nabywała w krajach UE, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, towary, usługi, lub paliwo, może odzyskać zagraniczny VAT, zawarty w ich cenie.

A-Tax Consulting od 12 lat skutecznie odzyskuje podatek VAT z krajów UE.

Zwrot VAT z zagranicy to odzyskiwanie VAT z krajów Unii takich jak : Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Belgia, Holandia, Luxemburg, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, Anglia, Irlandia, Słowenia, Chorwacja, Grecja, oraz z Norwegii.

Zwrot VAT za paliwo dla firm transportowych i firm z innych branż realizujemy z faktur wystawianych przez operatorów kart paliwowych, firmy paliwowe, stacje paliw i innych sprzedawców paliwa, a dla niektórych krajów realizujemy także zwrot VAT z paragonów.

Procedura :
Realizacja całej procedura odbywa się poprzez kontakty telefoniczne, mailowe i pocztowe.
Rozmawiamy w języku polskim. Korespondencję e-mail prowadzimy w językach : angielskim, rosyjskim i polskim.

- uzgadniamy wynagrodzenie za usługę (proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy).
- dostarczacie nam kopie dokumentów rejestrowych Waszej firmy.
- dostarczacie nam kopię potwierdzenia rejestracji Waszej firmy do VAT w kraju Waszej siedziby.
- podpisujemy umowę.
- udzielacie nam pełnomocnictw
- dostarczacie nam kopie faktur, rachunków, paragonów.
- A-Tax sporządza wnioski o zwrot VAT i wysyła je do zagranicznych urzędów podatkowych.
- A-Tax informuje Was o przebiegu rozpatrywania Waszych wniosków przez zagraniczne urzędy.
- otrzymujecie zwrot VAT z zagranicy bezpośrednio na rachunek bankowy Waszej firmy.
- płacicie nam wynagrodzenie za usługę.

- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -


A-Tax Consulting
Janusz Sperka
licencjonowany doradca podatkowy nr 06083 z listy Ministra Finansów www.mf.gov.pl

Ciekawe linki : www.kig.pl

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11
tel. ( 0-68 ) 356-00-30

e-mail: atax@op.pl
www.atax.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax