Zwrot VAT z paragonów i faktur za paliwo i autostrady

Skutecznie od 19 lat świadczymy następujące usługi :

Zwrot VAT z krajów UE dla firm z Polski
Zwrot VAT z Polski dla firm zagranicznych.
Zwrot VAT z krajów Unii dla firm zagranicznych.

 

Zwrot zagranicznego VAT z paragonów jest możliwy:

Zwrot zagranicznego VAT z faktur za paliwo, autostrady i podobne zakupy zasadniczo nie podlega ograniczeniom, poza nielicznymi wyjątkami.


Każda firma z siedzibą w kraju UE, spełniająca wymogi formalno-prawne, może ubiegać się o zwrot podatku VAT krajów Unii innych niż kraj jej siedziby. Jeżeli Wasza firma nabywała w krajach UE, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, towary, usługi, lub paliwo, może odzyskać zagraniczny VAT zawarty w ich cenie.

A-Tax Consulting od 19 lat skutecznie odzyskuje podatek VAT z krajów UE.

Zwrot VAT z zagranicy to odzyskiwanie VAT z krajów Unii Europejskiej, takich jak : Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Belgia, Holandia, Luxemburg, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, Irlandia, Słowenia, Chorwacja, Grecja, oraz z Norwegii i Anglii.

Zwrot VAT za paliwo dla firm transportowych i firm z innych branż realizujemy z faktur wystawianych przez operatorów kart paliwowych, firmy paliwowe, stacje paliw i innych sprzedawców paliwa a dla krajów, których przepisy na to pozwalają, realizujemy także zwrot VAT z paragonów.

Procedura :
Realizacja całej procedura odbywa się poprzez kontakty telefoniczne, mailowe i pocztowe.
Rozmawiamy w języku polskim. Kontakt w językach innych niż język polski możliwy jest wyłącznie w formie korespondencji mailowej.


- Zapraszamy także do korzystania z naszych pozostałych usług -


A-Tax Consulting
Janusz Sperka
licencjonowany doradca podatkowy nr 06083 z listy Ministra Finansów.

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11

e-mail: atax@op.pl
www.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax