A-Tax Consulting | Zwrot VAT z Unii | Doradztwo podatkowe |

Księgowość | Rachunkowość

Zapraszam do korzystania z naszych usług:

 
FORMALNO-PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorstwo A-Tax Consulting - Janusz Sperka jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

REGON

A-Tax Consulting posiada numer identyfikacyjnym REGON 220036938 i wpisany jest do Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej ( REGON) w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku
od dnia 14.04.2005.

Siedzba i miejsce prowadzenia działalności

Siedzibą przedsiębiorcy jest miasto Gdańsk. Miejscem wykonywania działalności jest Gdańsk
i Nowa Sól gdzie mieści się Biuro Operacyjne naszej firmy.

Uprawnienia zawodowe

Właściciel firmy, Janusz Sperka, posiada tytuł doradcy podatkowego i legitymuje się wpisem
na listę doradców podatkowych o numerze 06083.

Ubezpieczenia zawodowe

Zgodnie z wymogiem wynikający z ustawy o doradztwie podatkowym, Janusz Sperka jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradcy podatkowego - polisa nr 23/3007395/00.
Ubezpieczyciele : Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Przedmiot działalności

Na podstawie ustawy z dnia 05.07.1996 - o doradztwie podatkowy, ustawy - Prawo Celne, oraz uzyskanego
wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, A-Tax Consulting - J.Sperka uprawniony jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie :

- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

A-Tax Consulting

Janusz Sperka

doradca podatkowy nr 06083
 

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11
tel. ( 0-68 ) 356-00-30

e-mail: atax@op.pl
www.atax.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax