Cennik usług - Zwrot zagranicznego podatku VAT

Zwrot VAT z UE - Współpraca z zagranicą - Księgowość

 

A-Tax Consulting stosuje elestyczne zasady ustalania ceny za usługę.

Wynagrodzenie netto za zwrot zagranicznego VAT liczone jest od kwoty odzyskanego podatku z danego kraju za dany okres rozliczeniowy.

Wynagrodzenie netto za Zwrot VAT z faktur:

Wynagrodzenie netto za zwrot zagranicznego podatku VAT z paragonów :

Wnioski do każdego kraju UE można składać za okresy rozliczeniowe: kwartalne, półroczne, lub roczne. Oznacza to, że wnioskodawca może do niektórych krajów UE w danym roku podatkowym składać wnioski co kwartał, do innych co pół roku, a do jeszcze innych za cały rok, w zależności od swojej decyzji a także od ograniczeń, jakie nakładają unijne przepisy.

Zastrzeżenie dotyczące zwrotu VAT z paragonów :
- do wniosku o zwrot VAT z paragonów dołączamy tylko paragony spełniające warunki formalne obowiązujące w danym kraju,
- nie gwarantujemy, że każdy taki paragon zostanie zaakceptowany przez konkretny kraj zwrotu.

Zapraszam do korzystania z naszych usług:

Janusz Sperka

Licencja doradcy podatkowego nr 06083 nadana przez Ministra Finansów

A-Tax Consulting

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11

e-mail: atax@op.pl
www.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax