Doradztwo rachunkowe, gospodarcze
Zwrot zagranicznego VAT | Usługi księgowe

Rezydentów i klientów Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy w Nowej Soli - INTERIOR, Kostrzyńsko-Słubicka SSE - Podstrefa Nowa Sól  zapraszam do korzystania z naszych usług:


Zapraszamy do korzystania z naszych usług firmy mające siedzibę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Soli, oraz firmy prowadzące działalność na terenie Regionalnego Centrum Technoligii i Wiedzy INTERIOR w Nowej Soli.

Janusz Sperka

Licencja doradcy podatkowego nr 06083 nadana przez Min. Finansów.

A-Tax Consulting

 

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11
tel. ( 0-68 ) 356-00-30

e-mail: atax@op.pl
www.atax.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax