Publikacje podatkowe - Doradztwo podatkowe

Usługi księgowe - Biuro rachunkowe

Zapraszam także do korzystania z naszych usług:

PUBLIKACJE :


1/ Ustawa z dnia 15.04.2011 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - w odniesieniu do samochodów osobowych i innych pojazdów o DMCnieprzekraczającej 3,5 tony

2/ Roboty budowlane wykonywane na nieruchomościach położonych w innym kraju UE niż Polska

3/ Czynności - podział z punktu widzenia ustawy VAT ( niepodlegające ustawie, podlegające ustawie, niepodlegające opodatkowaniu, podlegające opodatkowaniu, opodatkowane,zwolnione )

4/ Zwolnienie z podatku VAT importu towarów na terytorium Polski powiązanego z ich wwdt z Polski do innego kraju UE.

5/ Warunki pozwalające na zwolnienie z VAT importu towarów na terytorium Polski powiązanego z ich wwdt z Polski do innego kraju UE

6/ Spółka Komandytowa, w której wspólnikiem komplementariuszem jest sp. z o.o. jako bezpieczna i korzystna finansowo alternatywa dla sp. z o.o ( dla sp. j.)

7/ Obrót udziałami / akcjami - część I

8/ Orót wierzytelnościami - część I - WSTĘP

9/ Obrót wierzytelnościami - część II - aspekt VAT

10/ obrót wierzytelnościami - część III - aspeky CIT - część 1

Janusz Sperka

Licencja doradcy podatkowego nr 06083 nadana przez Min. Finansów www.mf.gov.pl  www.krdp.pl

A-Tax Consulting

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11
tel. ( 0-68 ) 356-00-30

e-mail: atax@op.pl
www.atax.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax